Hải sản quà biếu tết - Hải Sản Sach Cửa Lò - Hải Sản An Toàn-Đăc Sản Cửa Lò

Hải sản quà biếu tết

Hải sản Cửa Lò xin được giới thiệu các sản phẩm đặc biệt để biếu tết, làm quà tặng.

Tôm to loại 6-12 con/kg


Hình ảnh minh họa tôm to

Lưu ý: Các sản phẩm đều được đóng hộp xốp và trang trí bên ngoài cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Cá thu loại trên 5kg con

Hình ảnh minh họa cá thu đã căt lát


Lưu ý: Các sản phẩm đều được đóng hộp xốp và trang trí bên ngoài cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Cá song (cá mú) cá giò trên 5kg

Hình ảnh minh họa cá giò

Lưu ý: Các sản phẩm đều được đóng hộp xốp và trang trí bên ngoài cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Cua trên 1kg/con

Hình ảnh minh họa cua biển 

Lưu ý: Các sản phẩm đều được đóng hộp xốp và trang trí bên ngoài cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Ghẹ 2 con/kg

Hình ảnh minh họa Ghẹ biển

Lưu ý: Các sản phẩm đều được đóng hộp xốp và trang trí bên ngoài cảm ơn các bạn đã quan tâm.


Sản phẩm được đóng hộp xốp bảo quản và trang trí